Croatia

Blijedožuta krumpirova cistolika nematoda

Globodera pallida

Simptomi se pojavljuju na područjima gdje su slabije razvijene biljke, što se kasnije širi na cijelu površinu. Slabijeg su rasta, biljke žute i venu, cima ne pokriva redove, listovi se suše, a korijen je slabo razvijen te se račva i mijenja boju u smeđu, dok su gomolji sitniji. Dva mjeseca nakon sadnje krumpira, na korijenu zaraženih biljaka primjećuju se zlatnožute do bakrene, pa i tamnije tvorevine (starije ciste), koje su zapravo ciste nematode. Ako su primjećene okruglaste tvorevine mliječnobijele boje, to bi mogle biti mlade ženke koje će nakon desatak dana potamniti u zlatnožutu ili tamniju boju.