Hmeljeva lisna uš
Phorodon humuli

Jedna od brojnih i najčešćih lisnih ušiju kod nas. Duljine je 1,4 – 2,1 mm. Zelene je boje s tipičnom otvorenom tamnom pjegom preko cijelog abdomena. Može se zamijeniti s M. persicae. Rasprostranjena je u Europi i širom svijeta. Heterecijska je i holociklička vrsta. Prezimi kao zimsko jaje na Prunus vrstama (Prunus domestica, Prunus instititia, Prunus Mahaleb i Prunus spinosa).
Sekundarni je domaćin hmelj. Na primarnim domaćinima ne uzrokuje značajnije štete, ali je najznačajniji štetnik hmelja.