Ljeskotoč
Curculio nucum

Prezime odrasli oblici u tlu. Javljaju se na lijeski obično početkom svibnja kada se hrane na lišću. Ženke odlažu jaja u plodove lijeske promjera 8 do 12 mm tako da se ne vidi mjesto gdje je jaje odloženo. Odlože obično oko 40 jaja. Iz jaja se nakon 5 do 9 dana razvije ličinka. One čitav život provedu u plodu. Običnu u jednom plodu je i jedna ličinka.