Croatia

Medeći cvrčak

Metcalfa pruinosa

Odrasli cvrčak naraste od 5,5 do 8 mm. Širok je 2 do 3 mm. Pri mirovanju krila su mu položena gotovo okomito uz tijelo preko bočnih strana tj. krovoliko što mu daje klinasti izgled. Prednja krila su sivkastosmeđe boje, široka su i trokutasta. Na bazalnom dijelu prednjih krila nalazi se jedan par crnih točaka. Cijelo tijelo prekriveno je voštanim izlučinama svijetle, pepeljaste boje. Jaja su cilindričnog oblika i duga oko 0,8 mm.