Croatia

Nematode korijenovih kvržica

Meloidogyne spp.

Uzrokuju velike štete i znatno smanjuju prinose na otvorenom, a još više u zaštićenom prostoru. Ekonomski važni štetnici, parazitiraju korijenje od oko 2.500 biljaka u koje se ubrajaju krastavci, rajčice, patliđan, paprika, tikve, salata, mrkva, luk i dr. Ponekad i više vrsta roda Meloidogyne spp. napada istu biljnu kulturu. Ženke roda Meloidogyne spp. su sjedilačke i bijele, okruglog do kruškolikog oblika, najčešće s jajnom vrećicom na stražnjem dijelu tijela, ne formiraju ciste. Mužjaci su migratorni i crvoliki.