Repičin sjajnik
Meligethes aeneus

Repičin sjajnik jedan je od značajnijih štetnika uljane repice i javlja se svake godine. Kod nas se i dalje vrše istraživanja o tom štetniku, jer se smatra da postoji 15-tak vrsta. Pojava pojedine vrste ovisi o temperaturnom pragu potrebnom za izlazak tih štetnika iz tla. U RH se najviše govori o vrsti (Meligethes aeneus) koja izlazi iz tla pri nižim temperaturama (8-10°C) pa je zbog toga možda i najštetnija jer se biljke repice pri tim temperaturama nalaze u razvojnim fazama kada su biljke najosjetljivije.