Repičina osa listarica
Athalia colibri

Repičina osa listarica  ( Athalia colibri ) je važan štetnik uljane repice u jesenskom periodu. Odrasla osica ima zdepasto tijelo žutonarančaste boje, dužine 6 -8 mm, sa dva para opnenastih krila. Na usjevu uljane repice lako se uočava svojim tromim letom tik iznad biljaka.