Šparogina zlatica
Crioceris asparagi

Crnoplavi kukci dostižu dužinu od 5 do 6 milimetara. Imaju crveni vratni štit. Boja pokrovnih krila vrlo varira. Između ruba i crnih dijelova krila ove životinje imaju tri bijele do žućkaste pjege. Kukci se ponajprije hrane izbojima biljaka i time oslabljuju mlade usjeve. Ličinke se hrane listovima, pa time reduciraju asimilacijsku površinu i smanjuju prinos iduće godine.