Banvel 480 SRegistered until: 2023 M12 31
SYNGENTA - Herbicide
UP/I-320-20/04-01/186

BANVEL 480 S je translokacijski herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu (bez podusjeva), u sirku, na travnjacima i pašnjacima, na nepoljoprivrednim travnatim površinama - parkovi i na strništima u kojima neće biti sjetve u istoj godini.

DJELOVANJE I PRIMJENA
BANVEL 480 S je translokacijski herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u:
1) kukuruzu za zrno i silažu (bez podusjeva), u količini od 0,5–0,7 l/ha (50–70 ml na 1000 m2 ). Primjenjuje se poslije nicanja, kada kukuruz razvije 3–5 listova po cijeloj površini ili primjenom u trake, pri čemu se navedena doza odnosi na stvarno tretiranu površinu trake. Kod primjene u trake prska se pojas unutar reda kukuruza širine 25–30 cm uz međurednu kultivaciju.
2) na strništima u kojima neće biti sjetve u istoj godini, za suzbijanje višegodišnjih širokolisnih korova: osjaka (Cirsium spp.), svinjka (Sonchus spp.), slakova (Convolvulus spp.) i drugih u količini od 1–1,5 l/ha (100–150 ml na 1000 m2 ), u vrijeme cvatnje korova. Primjena na strništima dopuštena je samo na srednje teškim i težim tipovima tala pod uvjetom da nagib parcele ne prelazi 6% i da se podzemna voda nalazi na više od 4 m dubine. BANVEL 480 S primjenjuje se prskanjem traktorskim prskalicama uz utrošak 200–400 l vode /ha (20–40 l/1000 m2 ). Ukoliko se za primjenu koriste leđne ili ručne prskalice utrošak vode po jedinici površine nešto je viši.
3) u sirku, u količini 0,5 l/ha (5 ml na 100 m2 ) uz upotrebu vode 200-300 l/ ha (2-3 l na 100 m2 , najviše jednom u jednoj sezoni rasta. Korov mora biti u fazi intenzivnog rasta..
4) na travnjacima i pašnjacima u koncentraciji 0,25-0,5%. Dozvoljena je samo točkasta primjena za tretiranje pojedinačnih izrasta višegodišnjih korova.
5) na nepoljoprivrednim travnatim površinama – parkovi, u količini 0,5-1,0 l/ha (5-10 ml na 100 m2 ) za suzbijanje širokolisnih korova najviše dva puta u jednoj sezoni rasta. Za uspješno suzbijanje jednogodišnjih korova tretirati kada je korov visok najviše 15 cm, a višegodišnjih korova kada je korov u punoj vegetaciji.

OGRANIČENJA
Smije se primijeniti samo jedanput godišnje na istoj površini u kukuruzu, sirku i na strništima. Ne smije se koristiti u sjemenskom kukuruzu. Ne smije se koristiti na lakim pješčanim i skeletnim tlima. Zbog visoke ispirljivosti u alkalnim i lakim tlima ne smije se koristiti u kraškim područjima. Kod primjene treba spriječiti zanošenje škropiva na sve susjedne širokolisne usjeve (repe, grah, lucernu, soju, suncokret, duhan i dr.) i višegodišnje nasade. Primjena iz zrakoplova nije dozvoljena.

MIJEŠANJE (KOMPATIBILNOST SREDSTVA)
Ne smije se miješati sa insekticidima. Sredstvo se ne smije miješati sa svim kloracetanilidnim graminicidima (alaklor, acetoklor, propizoklor, metolaklor, dimetenamid i flufenacet). Kod miješanja sa sulfonilureja herbicidima može doći do određenog smanjenog učinka sulfonilureja herbicida. Kako bi se to izbjeglo herbicidi se mogu primijeniti odvojeno, i to da se sulfonilureja herbicidi primjene u razmakuod najmanje 4 dana prije ili nakon primjene herbicida BANVEL 480 S.

FITOTOKSIČNOST (PODNOŠLJIVOST BILJA NA SREDSTVO)
U kukuruzu kod primjene u trake treba spriječiti predoziranje jer u suprotnom smanjuje debljinu prvog internodija i smanjuje otpornost na lom stabljike. Ako se sredstvo upotrebljava u preporučenim količinama na pravilan način i u optimalno vrijeme, ono nije fitotoksično za kukuruz. To se odnosi na poznate hibride, a nove hibride treba ispitati na fitotoksičnost. Prilikom primjene spriječiti zanošenje škropiva na susjedne usjeve.

PLODORED
Drugi usjev ne smije se sijati najmanje 60 dana nakon primjene sredstva

CropsBBCHRegistred normPreharvest Interval
Corn, maize0 - 00.5 - 0.770
Grassland0 - 00 - 014
Millet0 - 00.5 - 0.5-
Pasture0 - 01 - 1.5-