Beetup TrioRegistered until: 2023 M12 31
UPL - Herbicide
UP/I-320-20/01-01/10

Kombinirani herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u šećernoj repi

Šećerna repa
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: U razdvojenoj (split) aplikaciji trokratno 1,5+1,5+1,5 l/ha. prvi put se primjenjuje kad je većina korova u fazi kotiledona, a šećerna repa ima dva prava lista. Primjena je u razmaku 5 - 10 dana, ako je većina korova u fazi kotiledona. Ako je šećerna repa u fazi kotiledona najviše se primjenjuje 1 l/ha. U razdvojenoj (split) aplikaciji, dvokratno u dozi 2,5 + 2,5 l/ha. Kada korovi i šećerna repa imaju razvijena dva prava lista. Primjena u razmaku 7 do 14 dana. Jednokratno 5 l/ha kad repa ima četiri prava lista, a korovi ne više od četiri prava lista
Dodatne informacije: Ne smije se koristiti u postrnoj repi.

CropsBBCHRegistred normPreharvest Interval
Sugar beets0 - 01 - 591