CallamRegistered until: 2023 M12 31
BASF - Herbicide
UP/I-320-20/06-01/342

Djelovanje i primjena
CALLAM je kontaktno-sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu: europskog mračnjaka (Abutilon theophrasti), štireva (Amaranthus sp.), loboda (Chenopodium sp.), dvornika (Polygonum sp.), konica (Galinsoga sp.), crne pomoćnice (Solanum nigrum), malog običnog čička (Xanthium strumarium), te korova iz porodice krstašica (Cruciferae).

Sredstvo smanjuje zakorovljenost sa višegodišnjim širokolisnim vrstama korova.
- u kukuruzu se može koristiti nakon nicanja, u stadiju 3-5 listova kukuruza u količini 300-400 g/ha (30-40 g na 1000 m2 ). Prilikom pripreme škropiva treba uvijek koristiti jedan od registriranih okvašivača. Korovi su najosjetljivi u stadiju 2-4 lista. Sredstvo se primjenjuje uz utrošak vode 200-400 l/ha (20-40 l na 1000 m2 ).

Ograničenja:
Smije se primijeniti samo jedanput godišnje na istoj površini. Primjena iz zrakoplova nije dopuštena. Sredstvo se ne smije koristiti u sjemenskom kukuruzu, kao i kukuruzu tretiranom fosfornim insekticidima. Ne smije se primijeniti na usjevu oštećenom uslijed hladnog vremena, suviška vode, biljnih bolesti ili štetnika. Ne smije se primjenjivati na lakim pješčanim i skeletnim tlima. Zbog visoke ispirljivosti u alkalnim i lakim tlima ne smije se koristiti u kraškim područjima. Prilikom primjene treba spriječiti zanošenje na sve susjedne širokolisne usjeve (repe, grah, lucernu, soju, suncokret, duhan i dr.) i nasade. Tretirani korovi se ne smiju koristiti za ishranu domaćih životinja.

Priprema sredstva za primjenu Odvojiti dio vode za naknadno ispiranje.
Priprema:
Odmjerena količina sredstva pomiješa se s malo vode u posebnoj posudi koja se uz stalno miješanje ulije u spremnik prskalice koji je napunjen 3/4 vodom te se doda potrebna količina vode određene za prskanje. Prska se traktorskom ili leđnom prskalicom.
Napomena:
Trostrukim ispiranjem preostalog sadržaja s vodom maksimalno ćete iskoristiti sadržaj upotrebljenog sredstva. Navedenim postupkom u najvećoj mogućoj mjeri smanjujete mogućnost zagađenja okoliša otpadnom ambalažom prilikom njezina odlaganja i zbrinjavanja.

Fitotoksičnost
Ako se sredstvo upotrebljava u preporučenoj dozi, na pravilan način i u optimalno vrijeme, ono nije fitotoksično na kulturu u kojoj je odobrena primjena.

CropsBBCHRegistred normPreharvest Interval
Corn, maize0 - 0300 - 40070