Agrobase Croatia
Chikara 25 WG Registered until: 31. prosinca 2023.
ISK - Herbicide
UP/I-320-20/06-01/235

PRIMJENA SREDSTVA
CHIKARA 25 WG je sistemični herbicid (iz skupine sulfonilureja herbicida) za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u količini 200 g/ha (20 g na 1.000 m²), kada su korovi 10-20 cm visoki. Za proširenje spektra suzbijanja koristi se u kombinaciji s 5-7 l/ ha sredstva na osnovi 360 g/l aktivne tvari glifosat. Sredstvo se smije koristiti samo jednom godišnje na željezničkim prugama i vinogradima viših uzgojnih oblika starijim od četiri godine.
CHIKARA 25 WG dobro suzbija sljedeće korove: ovsik sterilni (Bromus sterilis), ljuljeve (Lolium spp.), običnu vlasnjaču (Poa trivialis), hrapavi ščir (Amaranthus retrofl exus), bijelu lobodu (Chenopodium album), hudoljetnice (Erigeron spp.), broćiku turicu (Galium aparine), običnu konicu (Galinsoga parvifl ora), ognjićina sitnoglavka (Lapsana communis), obični kostriš (Senecio vulgaris), poljsku gorušicu (Sinapis arvensis), običnu malu mišjakinju (Stellaria media) i grahorice (Vicia spp.) Sredstvo se primjenjuje prskanjem traktorskim ili leđnim prskalicama.

OGRANIČENJA:
Sredstvo se na istoj površini smije koristiti jednom godišnje. Treba osigurati prostornu selektivnost usmjerenim tretiranjem u vinogradima jer škropivo ne smije dospjeti na lisnu masu, izboje i zelenu koru. Ne treba raditi po vjetru i kada se očekuje kiša. Nije dopuštena primjena sredstva u kraškim područjima. Sredstvo se ne smije koristiti na kosim erozivnim površinama te na skeletnom i lakom tlu. Primjena iz zrakoplova nije dopuštena.

Effective
Crops
Vines
BBCH
0 - 0
Registred norm
200 - 200
Preharvest Interval
63
Crops
Citrus
BBCH
0 - 0
Registred norm
160 - 160
Preharvest Interval
30
Crops
Olives
BBCH
0 - 0
Registred norm
160 - 160
Preharvest Interval
30