Croatia

Leopard 5 EC

registered_until: December 31, 2023
ADAMA - herbicide
UP/I-320-20/06-01/196

Herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova -jednosupnica(trave) u soji, suncokretu, šećernoj repi, uljanoj repici i krumpiru.

Soja
(Glycine max)
Karenca: 77 dana
jednogodišnji travni korovi
Primjena: Kada je većina u fenofazi 3 lista, i u količini od 1 l/ha kada je većina travnih korova u fenofazi 4-5 listova ili u količini od 1,5 l/ha kada većina korova ima 6 listova (80-150 mll sredstva u 20-40 l vode na 1000 m^2; 8-15 ml sredstva u 2-4 l vode na 100 m^2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Samo prije početka cvatnje kulture.

Suncokret
(Helianthus annuus)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
jednogodišnji travni korovi
Primjena: Kada je većina u fenofazi 3 lista, i u količini od 1 l/ha kada je većina travnih korova u fenofazi 4-5 listova ili u količini od 1,5 l/ha kada većina korova ima 6 listova (80-150 mll sredstva u 20-40 l vode na 1000 m^2; 8-15 ml sredstva u 2-4 l vode na 100 m^2).
Dodatne informacije: Samo prije početka cvatnje kulture.

Šećerna repa
(Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima)
Karenca: 77 dana
jednogodišnji travni korovi
Primjena: Kada je većina u fenofazi 3 lista, i u količini od 1 l/ha kada je većina travnih korova u fenofazi 4-5 listova ili u količini od 1,5 l/ha kada većina korova ima 6 listova (80-150 mll sredstva u 20-40 l vode na 1000 m^2; 8-15 ml sredstva u 2-4 l vode na 100 m^2).
Dodatne informacije: U šećernoj repi smije se miješati s sredstvima na osnovi fenmedifama i kloridazona.

Uljana repica
(Brassica napus ssp. napus)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
jednogodišnji travni korovi
Primjena: Kada je većina u fenofazi 3 lista, i u količini od 1 l/ha kada je većina travnih korova u fenofazi 4-5 listova ili u količini od 1,5 l/ha kada većina korova ima 6 listova (80-150 ml sredstva u 20-40 l vode na 1000 m^2; 8-15 ml sredstva u 2-4 l vode na 100 m^2).
Dodatne informacije: Samo prije početka cvatnje kulture.

Krumpir (osim mladi krumpir i sjemenski krumpir)
(Solanum tuberosum)
Karenca: 77 dana
jednogodišnji travni korovi
Primjena: Kada je većina u fenofazi 3 lista, i u količini od 1 l/ha kada je većina travnih korova u fenofazi 4-5 listova ili u količini od 1,5 l/ha kada većina korova ima 6 listova (80-150 mll sredstva u 20-40 l vode na 1000 m^2; 8-15 ml sredstva u 2-4 l vode na 100 m^2).

Proširenja uporabe na male kulture i/ili male namjene:
Tikvenjače
(Cucurbitaceae)
Karenca: 21 dan
jednogodišnji travni korovi
Primjena: Primijeniti nakon nicanja usjeva i korova(post-em).Utrošak vode iznosi 200-400 l/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: 3 mjeseca nakon primjene sredstva smiju se sijati žitarice.

problems_where_effective
crops
Soybeans
bbch
0 - 0
registered_norm
0.8 - 3
preharvest
77
crops
Sunflowers
bbch
0 - 0
registered_norm
0.8 - 3
preharvest
-
crops
Sugar beets
bbch
0 - 0
registered_norm
0.8 - 3
preharvest
77
crops
Winter rape
bbch
0 - 0
registered_norm
0.8 - 3
preharvest
-
crops
Potatoes
bbch
0 - 0
registered_norm
0.8 - 3
preharvest
77
crops
Pumpkins
bbch
0 - 0
registered_norm
0 - 0
preharvest
21