PerfekthionRegistered until: 2023 M12 31
BASF - Insecticide
UP/I-320-20/96-01/238

Primjena
Perfekthion je sistemični i kontaktni insekticid namjenjen za suzbijanje štetočina u voćnjacima, maslinicima, repi, duhanu, kupusnjačama i drugim povrtnim kulturama.Primjenjuje se prskanjem. Insekticid Perfekthion se primjenjuje za suzbijanje:
– trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi) i voćne muhe (Ceratitis capitata) u konc. 0,05–0,075%, odnosno 5–7,5 ml u 10 l vode
– lisnih ušiju (Aphididae), pokretnih razvojnih oblika grinja (Acarina), resičara (Thrips spp.), voćnih osica (Hoplocampa spp.), lisnih buha (Psylla spp.), osim kruškine buhe (Psylla piri), repine muhe (Pegomyia hyoscyami), u konc. 0,075–0,1%, odnosno 7,5–10 ml u 10 l vode – jabučnog savijača (Laspeyresia/Cydia/pomonella) i to samo I. generacije, breskvinog savijača (Cydia molesta), gusjenica lisnih minera voćaka (Microlepidoptera) i pokretnih razvojnih oblika kalifornijske štitaste uši (Quadraspidiotus perniciosus) u konc. 0,15–0,2%, odnosno 15–20 ml na 10 l vode
– maslinove muhe (Dacus oleae) i maslinova moljca (Prays oleaellus), breskvina moljca (Anarsia spp.) i jabučnog moljca (Hyponomeuta malinellus) u konc. 0,1– 0,15%, odnosno 10–15 ml na 10 l vode – kupusne muhe (Phorbia brassicae) u količini od 1 l/ha (10 ml na 100 m2 ) uz utrošak vode od 600 l/ha.

Ograničenja
Sredstvo se ne smije upotrijebiti u proizvodnji mladog luka. Ne smije se koristiti u vrijeme cvatnje. Smije se najviše dva puta godišnje primijeniti u kupusnjačama, mrkvi, a tri puta u duhanu, repi i voćarstvu. Ne smije se koristiti u zaštiti sitnog jagodičastog voća. Primjena iz zrakoplova nije dozvoljena.

Fitotoksičnost
Može se javiti na nekim sortama lijeske, cvijeću (krizantemama i begonijama), hmelju (Golding), na nekim varijetetima agruma, smokvi i orahu te krastavcima u stakleniku. Primijenjeno u propisanim koncentracijama, količinama i u optimalno vrijeme, sredstvo nije fitotoksično niti uzrokuje vidljive promjene na usjevima na kojima je primjena dopuštena.

Mogućnost miješanja
Ne smije se miješati s ditiokarbamatnim fungicidima i fungicidima na osnovi folpeta, kaptana, bordoškom suspenzijom, diklofluanidom, tolilfluanidom i lužnatim preparatima.

CropsBBCHRegistred normPreharvest Interval
Asparagus0 - 00 - 0-
Carrots0 - 00 - 028
Citrus0 - 00 - 035
Corn, maize0 - 00 - 035
Headed cabbage0 - 01 - 142
Olives0 - 00 - 042
Potatoes0 - 00 - 014
Spring barley0 - 00 - 035
Spring oats0 - 00 - 035
Spring rye0 - 00 - 035
Spring triticale0 - 00 - 035
Spring wheat0 - 00 - 035
Strawberries0 - 00 - 0-
Sugar beets0 - 00 - 035
Tobacco0 - 00 - 014
Winter barley0 - 00 - 035
Winter oats0 - 00 - 035
Winter rye0 - 00 - 035
Winter triticale0 - 00 - 035
Winter wheat0 - 00 - 035