Divlji troskot
Paspalum distichum
Divlji troskot (Paspalum distichum), trop. i suptrop. trajna zelen iz porodice trava (Gramineae). Ima dug podanak i dva prstasta cvata na vrhu vlati. Potječe iz Amerike.