Dvorednodlakava čestoslavica
Veronica chamaedrys

Dvorednodlakava čestoslavica (Veronica chamaedrys L.) je višegodišnja zeljasta biljka iz porodice trputca (Plantaginaceae). Stabljika je polegnuta ili pridignuta, uglavnom jednostavna, prekrivena frčkavim dlačicama u dva reda i razgranata. Naraste do 40 cm dužine. Listovi su nasuprotni, dlakavi, jajolikog oblika i pilastih rubova. Sjedeći su izuzev najdonjih listova koji se nalaze na peteljkama. Cvjetovi su dvospolni, nalaze se na stapkama skupljeni u grozdastim cvatovima, nasuprotno smješteni u pazušcima gornjih listova.