Drátovci
Elateridae

Zařazení
Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Brouci - Coleoptera
Čeleď: Kovaříkovití - Elateridae

Hostitelské rostliny
Nespecifický škůdce

Škodlivost
Rostliny v ohniscích nebo postupně v řádku za sebou vadnou a odumírají. Jejich podzemní části jsou třepenitě překousané. Na kořenech a hlízách starších rostlin vykousané jamky nebo hluboké chodby o průměru až 3 mm.
Klíčící rostliny často hynou před vzejitím. V půdě, v blízkosti poškozených rostlin se nacházejí drátovci.

Hospodářský význam
Lokálně způsobují velké škody, zvláště na pozemcích po víceletých pícninách. Ze zelenin nejvíce škodí v porostech salátu a mrkve. Nejškodlivější jsou na jaře a na podzim.

Popis
Drátovci jsou válcovití, žluto až tmavohnědí, tvrdí a lesklí. Poslední článek jejich těla je kuželovitý a většinou protažený ve špičku. Mají silně shora dolů zploštělou hlavu, při pohledu z boku klínovitou. Dorůstají délky až 30 mm.
Brouci jsou štíhlí, 6-10 mm dlouzí, hnědočerní až černí. Při položení na hřbet se vymršťují.

Životní cyklus
Dospělci se vyskytují od května do srpna. Samice kladou vajíčka začátkem léta do půdy, do hloubky přibližně 6 cm, přednostně ve vlhčích místech. Larvy se vyvíjejí 3-5 let. Ožírají podzemní části rostlin a vykusují v nich chodbičky.

Ekologie
Přirozenými nepřáteli drátovců jsou ptáci, parazitické hlístice a někteří blanokřídlí parazitoidi.