Dřepčík černý
Phyllotreta atra

Zařazení
Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Brouci - Coleoptera
Čeleď: Mandelinkovití - Chrysomelidae

Hostitelské rostliny
Brukvovité rostliny.

Škodlivost
Přezimující brouci napadají po přezimování jarní brukvovité rostliny a způsobují perforace listů.
Larvy ožírají kořínky rostlin.

Hospodářský význam
Dospělci dokážou silně poškodit vzcházející jarní řepku.
Škodlivost larev na koříncích je zanedbatelná

Popis
Dospělci dorůstají velikosti 2-2,5 mm. Mají dlouhá, hnědá, nitkovitá tykadla. Třetí pár končetin je přizpůsoben skákání nadměrným vývinem. Zbarvení je leskle černé.
Larvy jsou bílé až žlutavé, olygopodní, s hnědou hlavou a nohami. Na bocích mají černé skvrny.

Životní cyklus
Brouci se líhnou v červenci a srpnu. Vylézají z půdy, přijímají krátkou dobu potravu na řepce a stěhují se na vlhká a stinná místa, kde přečkávají léto. Tyto úkryty opouštějí v září až říjnu. Po zralostním žíru samičky kladou vajíčka do půdy v blízkosti rostlin řepky. Kladení je na podzim přerušeno teplotami pod 6 °C.

Škodlivost
Více jak 1 brouk na 1 m2 nebo
Více jak 1 brouk na 35 rostlin

Nepřímá ochrana
Setí mořeného osiva