Dřepčík lnový
Longitarsus parvulus

Zařazení
Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Brouci - Coleoptera
Čeleď: Mandelinkovití - Chrysomelidae

Hostitelské rostliny
Len.

Škodlivost
Dospělci okusují děložní lístky vzcházejícího lnu. V listech vykusují drobné jamky, dírky a okénka. Larvy , které se vyvíjejí v půdě požírají kořeny. V červenci se líhne další generace dospělých brouků, kteří okusují stonky a tím zhoršují technologickou kvalitu lnu.

Hospodářský význam
Zhoršují technologickou kvalitu lnu. Při přemnožení významné ovlivňují vzcházení.

Popis
Dospělci dorůstají velikosti 1,2-1,6 mm. Mají dlouhá nitkovitá tykadla, a třetí pár je přizpůsoben skákání nadměrným vývinem. Zbarvení je leskle černé s nápadným tečkováním.
Larvy jsou bělavé, olygopodní, s hnědou hlavou a nohami.

Životní cyklus
Dospělci kladou vajíčka do půdy, kde se vyvíjí larvy. Během července se líhnou dospělci další generace, kteří přezimují a na jaře se živí na vzcházejících rostlinách.