Dřepčík olejkový
Psylliodes chrysocephala

Zařazení
Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Brouci - Coleoptera
Čeleď: Mandelinkovití - Chrysomelidae

Hostitelské rostliny
Brukvovité rostliny.

Škodlivost
Larvy škodí pouze v růstové fázi přízemní růžice listů řepky. Vykusují chodby v žebrech listů. Při silném výskytu podkusují vegetační vrcholy rostlin. Brouci vytvářejí na listech okénkový žír. Škodlivost brouků je minimální.

Hospodářský význam
Dospělci dokážou silně poškodit vzcházející jarní řepku. Hlavní škody způsobují larvy vykusující srdéčka a listy rostlin

Popis
Dospělci dorůstají velikosti 3-4 mm. Mají dlouhá nitkovitá tykadla, a třetí pár je přizpůsoben skákání nadměrným vývinem. Zbarvení je leskle černé.
Larvy jsou bělavé, olygopodní, s hnědou hlavou a nohami. Dorůstají velkosti 7-8 mm.

Životní cyklus
Brouci se líhnou v červnu a červenci. Vylézají z půdy, přijímají krátkou dobu potravu na řepce a stěhují se na vlhká a stinná místa, kde přečkávají léto. Tyto úkryty opouštějí v září až říjnu. Po zralostním žíru samičky kladou vajíčka do půdy v blízkosti rostlin řepky. Kladení je na podzim přerušeno teplotami pod 6 °C. Část samic pokračuje v kladení ještě na jaře.
Zimu dřepčík přečkává jako vajíčko, larva nebo dospělec.
Vylíhlá larva vyhledává rostliny, prokusuje se do bází listových řapíků a vyhryzává chodbičky, které později zasahují až pod vegetační vrchol.

Škodlivost
Více jak 1 brouk na 1 m2 nebo
Více jak 1 brouk na 35 rostlin