Hřebenule ryšavá
Neodiprion sertifer

Zařazení
Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Blanokřídlí - Hymenoptera
Čeleď: Hřebenulovití - Diprionidae

Hostitelské rostliny
Borovice

Škodlivost
Jehlice jsou okousané až k pochvě. V blízkosti takovéhoto poškození jsou housenice a nebo zámotky. Většina zámotků bývá v hrabance.

Hospodářský význam
Při přemnožení způsobuje vážné škody

Popis
Dospělci mají 18–26 článková tykadla, samec hřebenitá (často dvojitě), samice pilovitá.
Housenice se vyvíjejí na jehličnatých stromech.

Životní cyklus
Hřebenule ryšavá mí v teplejších oblastech jednu generaci. V horských polohách může trvat vývoj jedné generace až 2 roky. Vývoj graduje většinou po 5-10 letech.
Vyskytuje se v nižších polohách a pahorkatinách na 10 letých mlazinách borovice lesní. V horských polohách se přemnožuje na rozsáhlých plochách.
Počátek přemnožení se projevuje od června do července podle nadmořské výšky.
V září se objevují dospělé vosičky, které kladou vajíčka na jehlice a ta přezimují do jara.
Přezimovat mohou také larvy v kokonech v půdě.

Škodlivost
Při nálezu 1 snůšky na 10 výhonů hrozí výrazné škody