Zavíječ kukuřičný
Ostrinia nubilalis

Hostitelské rostliny
Především kukuřice. Může se vyvíjet na mnoha dalších druzích rostlin.

Škodlivost
Ve stéblech a palicích kruhové otvory a chodby o průměru 3–4 mm. V okolí otvorů i v úžlabí listů drť. V červenci a v srpnu se lámou laty, později se lámou stébla.

Hospodářský význam
Škůdce snižuje výnosy a kvalitu zrna. Rozvléká parazitické houby. Zvýšení lámavosti stébel způsobuje sklizňové ztráty.

Popis
Motýl je hnědožlutý. V rozpětí křídel měří 2,5 - 3 cm.
Housenky jsou žlutohnědé. Dosahují délky až 3 cm.

Životní cyklus
Přezimují dospělé housenky ukryté v rostlinných zbytcích. Kuklí se od května do června.
Dospělci létají od června do začátku září a postupně kladou vajíčka. Hromadný let obvykle nastává od poslední dekády června do počátku srpna s jedním maximem v první polovině a druhým ve druhé polovině července.
Housenky žijí uvnitř stébel či lodyh živných rostlin. Dorůstají od konce srpna do října a zůstávají v diapauze až do jara.
Do roka se u nás vyvine jedna generace.