Nuprid 600 FS (red)Registration expired
NUFARM - Insecticide
4926-0
Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.
Přípravek lze aplikovat pouze technologickým postupem, platným pro daný typ aplikačního zařízení – mořičky.
- nanášení na osivo se smí provádět jen v profesionálních zařízeních pro ošetřování osiva. V těchto zařízeních se musí používat nejlepší dostupné techniky, kterými lze minimalizovat rozptyl prachu během používání, skladování a přepravy,
- pro setbu se použije adekvátní vybavení, které zajistí vysoký stupeň zapravení do půdy, minimalizaci úniku látky a minimalizaci rozptylu prachu 
 
CropsBBCHRegistred normPreharvest Interval
Ječmen ozimý0 - 00 - 0-
Pšenice ozimá0 - 00 - 0-