Rovral AquafloRegistration expired
BASF - Fungicide
4678-0

Postřikový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) k ochraně rostlin salátu (rychleného a semenných porostů), jahodníku, révy, slunečnice, řepky olejky, bobu na zrno, česneku, brukvovité zeleniny (semenné porosty a sazečky), pekingského zelí, třešní, višní, maliníku, skleníkové okurky, kořenové zeleniny (sazečky), okrasných rostlin, meruzalky, cukrovky (sazečky), skleníkových rajčat a trávníku proti houbovým chorobám.

Doba použitelnosti přípravku
2 roky od data výroby; teplota skladování + 5 až + 30°C

Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že se jeho chemické a fyzikální vlastnosti shodují s vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbory přípravku pro tento účel zajistí vlastník přípravku u akreditované laboratoře a prodlouženou dobu použitelnosti je povinen vyznačit na obalu přípravku.

Působení přípravku
Rovral Aquaflo působí jako kontaktní fungicid inhibující klíčení spor a blokující růst mycelia houbových patogenů.

Dávka aplikační kapaliny
Polní plodiny 200 – 600 l/ha, zelenina semenné porosty 1 000 l/ha, okurky a rajčata ve sklenících 600 – 1000 l/ha, ovocné dřeviny 200 – 1000 l/ha, jahodník 1000 – 2000 l/ha, réva 200 – 1000 l/ha.
Při aplikaci nízkých dávek aplikační kapaliny konzultujte s držitelem registrace možný vliv zvýšené koncentrace přípravku na účinnost a plodinu.

Aplikační poznámky
Vzhledem k množství druhů a odrůd okrasných rostlin, před jejich provozním ošetřením ověřte citlivost v daných podmínkách na malé části porostu nebo menším počtu rostlin.
Aplikační kapalinou nesmějí být zasaženy porosty v okolí ošetřované plochy.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte přípravek Rovral Aquaflo nebo jiný, který obsahuje účinnou látku iprodion, po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte přípravek Rovral Aquaflo nebo jiný, který obsahuje účinnou látku iprodion, jinak než preventivně nebo co nejdříve během životního cyklu houby.
Přípravek se aplikuje postřikem nebo rosením.

Příprava postřikové kapaliny
Přípravek se aplikuje běžnými typy postřikovačů. Před použitím přípravek důkladně protřepeme. Odměřené množství vlijeme do nádrže postřikovače zčásti naplněné vodou a za stálého míchání doplníme nádrž postřikovače na stanovený objem. Kapalinu je třeba neustále udržovat v pohybu mícháním. Před aplikací zkontrolujeme dávkování a činnost trysek. Připravenou postřikovou kapalinu bez odkladu spotřebujeme.

Skladování
Přípravek se skladuje v uzavřených originálních obalech v suchých, uzamykatelných, dobře větratelných skladech při teplotách 5 až 30°C odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chraňte před mrazem, přímým slunečním zářením a sáláním tepelných zdrojů. S přípravkem mohou zacházet jen pověřené osoby. Při správném skladování v původních neotevřených obalech přípravek zachová plnou biologickou účinnost po dobu nejméně 2 let. Pečlivými zkouškami bylo prokázáno, že při dodržení návodu k použití je přípravek vhodný k doporučenému účelu. Výrobce však nemůže ručit za škody, způsobené neodborným a předpisům neodpovídajícím použitím a skladováním.

CropsBBCHRegistred normPreharvest Interval
Bok choy0 - 00 - 0-
Fazole61 - 671 - 1-
Jahody0 - 01.5 - 1.57
Maliník61 - 671.5 - 1.5-
Okurky0 - 00 - 03
Rajčata0 - 00 - 014
Réva vinná0 - 01 - 114
Salát0 - 01 - 114
Slunečnice0 - 691 - 1-
Zelí, kapusty0 - 00 - 0-
Česnek0 - 00 - 0-
Čínské zelí0 - 00 - 0-
Řepka olejka jarní65 - 691 - 1-
Řepka olejka ozimá65 - 691 - 1-