Warrant 700 WGRegistration expired
FMC - Insecticide
3951-4
Termín aplikace:
Chmel otáčivý se ošetřuje proti mšici chmelové podle signalizace (BBCH 36-BBCH 51 tj. obvykle od 20.6. do 10.7.).
Jabloň proti mšicím se ošetřuje po květu (od BBCH 69), od začátku výskytu.
Réva vinná a okrasné rostliny se ošetřují od začátku výskytu.

Okrasné rostliny 
Nejvyšší počet aplikací v roce:
max.1x; okrasné rostliny ve skleníku max. 2x

Aplikační dávka vody:
u chmele otáčivého – 2000 l/ha
u révy – školky a podnožové vinice – 1000 l/ha
u jabloní – 200-1000 l/ha (cca 500 l/1 m výšky koruny/ha)
u okrasných rostlin ve skleníku i na volné půdě - 1000 l/ha

Přípravek se aplikuje postřikem nebo rosením.
Před ošetřením okrasných rostlin ověřte citlivost na menším počtu rostlin / menší ploše.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu neonikotinoidu (např. imidakloprid, acetamiprid, klotianidin,tiakloprid, thiametoxam), po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.

CropsBBCHRegistred normPreharvest Interval
Chmel0 - 0160 - 16042
Jabloně0 - 0150 - 15014
Réva vinná0 - 0150 - 150-