Frugtskrælvikler
Adoxophyes orana

Deres larver lever ofte en skjult tilværelse, idet de normalt spinder bladene sammen og skaber sig her et godt gemmested. Frugtskrælviklerens larve optræder især sent på sæsonen, hvor den ofte kan forårsage skader på de fuldt udviklede æbler. Der er normalt tale om skader på frugtoverfladen som ofte medfører kassation og giver problemer med holdbarheden på lager, ved at skabe indfaldsveje for svampesygdomme. 

Den voksne frugtskrælviklere har et vingespænd på 19 - 22 mm. Farven er brunlig med mørkere aftegninger på vingerne. Larverne er grønlige 18 -22 mm lange, med et lys brunt, skinnende hoved. Æggene er svære at få øje på. De lægges i grupper på bladoversiden (20 - 100 sammen) i en gennemskinnelig ægmasse. Når de næmer sig klækningen er det lettere at spotte.

Frugtskrælvikleren har en forkærlighed for æbler, men kan også træffes på pære, blomme, ribs.