Hvid kartoffelcystenematod
Globodera pallida

Den egentlige identifikation må derfor ske på anden vis. En af metoderne er måling af larvernes stilleter der er morfologiske forskelle på de 2 arters larver. Bestemmelsen må baseres på et større antal mållinger og er derfor tidskrævende, hvorfor den ikke anvendes i praksis. Gennem en årrække har man bestemt underarter eller patotyper, som man har kaldt de biologisk forskellige varianter inden for arterne, ved hjælp af Solanum arter med forskellige resistensanlæg. De derved opstillede patotyper har dog voldt nematologerne kvaler ved ikke at være konstante og med forskelle fra land til land.

Globodera pallida der tidligere bliver betragtet som en patotype af Globodera rostochiensishar også denne variation i såkaldte patotyper med nøjagtig de samme variationsproblemer, som man finder hos rostochensis. Patotype/arts bestemmelse foregår nu mere og mere ved elektrophorese, en metode hvorved man i elektrisk felt, på basis af ekstraherede proteiner, kan få patotyperne differentieret på grundlag af forskelle i molekylevægte. Forskerne tager nu afstand fra den tidligere docerede opdeling i patotyperne PA1, PA2, PA3 og PA4.