Lupinflue
Delia florilega (Delia platura)

Lupinfluer lægger æg i jordoverfladen ved lupinroden. Angreb af lupinfluens larve i en skadende grad er formentlig sjældne.Lupinfluer kan forekomme og kan i områder af marken reducere antallet af planter kraftigt. Organisk materiale i form af halm og planterester i såbedet virker tiltrækkende på lupinfluens æglægning. Bradrandbiller kan efter fremspiring skade lupin. Bladlus kan overføre virus, der kan give ''grønne'' planter ved afmodningen tidlig, såning mindsker risikoen for dette.