Stribet kornsmælder
Agriotes lineatus

Kendetegn:smal, aflang;sort hoved og forkrop;gulbrune dækvinger.

Beskrivelse En mellemstor, aflang og slank bille (smælder). Kropslængde er 7 - 10 mm.Den stribede kornsmælders hoved og bryst er matsort og forsynet med små hår. Dækvingerne er gulbrune til mørkebrune og har en række lændestriber, der skiftevis er brede med hår og smalle uden hår. Den 20 - 25 mm lange larve er langstrakt og cylindrisk. Den har et tyndt og blaankt, strågult kitinpanser samt korte og svage ben.

Adfærd og biologi De voksne kornsmældere er fremme om dagen og sværmer på lune solskinsdage i maj og juni. Hunnen lægger sine æg enkeltvis eller i små grupper nede i græsbevokset jord. I vedvarende græsmarker kan der være en meget stor bestand af smælderlarver. De kan æde stort set alle slags planter. Så hvis marken lægges om med korn eller anden og mere sart afgrøde som for eksempel roer eller kartofler, vil smælderlarverne uvægerligt kaste sig over den - ofte med store, økonomiske følger. Larven, der også kaldes- rodorm, er 4 år som sin udvikling. Derpå forpupper den sig i juli eller august og først på efteråret kommer den voksne bille ud af puppen. Men den bliver i puppelejet vinteren over og vover sig først frem det følgende forår.

Forekomst stribet kornsmælder er udbredt og meget almindelig i hele Danmark i det åbne land på græsbevoksede områder.