Almindelig sandløg (sandløg)
Allium vineale

Almindelig sandløg er en 40-60 cm høj, flerårig, urteagtig plante (løgvækst), der vokser på strandoverdrev og i krat.

Sandløg er en flerårig, urteagtig plante med en opret vækst. Stænglen er opret, grågrøn og cylindrisk med bladskeder, der helt omslutter den. Bladene er ligeledes cylindriske og dermed hule. De er grågrønne og glatte, men man ser ikke meget til dem, da de visner tidligt.

Blomstringen sker i juli-august, hvor man finder blomsterne samlet i endestillede, hovedformede stande, der er støttet af et papiragtigt højblad. Foruden talrige, bittesmå yngleløg, findes få til mange blomster i standen. Blomsterne er regelmæssige og 3-tallige med krukkeformet bloster, hvor blosterbladene er grønlige, hvide eller rødviolette. Frugterne er 3-rummede kapsler med få, sorte frø.

Rodnettet består af en kage af trævlerødder, der udgår fra bunden af løget.
Højde x bredde og årlig tilvækst: 0,50 x 0,10 (50 x 10 cm/år). Disse mål kan fx bruges til beregning af planteafstande, når arten anvendes som kulturplante.