Almindelig vinterkarse
Barbarea vulgaris

Almindelig vinterkarse er en 30-90 cm høj, urtagtig plante med gule blomster. Den findes især på græsmarker og i enge, og den kan nu og da blive ukrudtsagtig i haverne.

Almindelig Vinterkarse er en toårig plante, der danner en grundstillet bladroset det første år, og som sætter en opret, blomsterbærende stængel det følgende år. De grundstillede blade er spatelformede med parvise, ægformede sidelapper og en afrundet endelap og bølget-tandet rand. Stængelbladene er derimod hele med tandet eller fliget rand.

Blomstringen foregår i maj-juli, hvor man finder blomsterne i en endestillet stand yderst på den blomsterbærende stængel. De enkelte blomster er regelmæssige og 4-tallige med lysegule kronblade. Frugterne er udstående til oprette, trådagtige skulper med mange frø.

Højde x bredde og årlig tilvækst: 0,60 x 0,35 m (60 x 35 cm), begge oplysninger gælder plantens andet leveår. Disse mål kan fx bruges til beregning af planteafstande, når arten anvendes som kulturplante.