Canadisk bakkestjerne
Conyza canadensis

Canadisk bakkestjerne er en 30-60 cm høj urt, der vokser på lysåben, gruset bund, f.eks. ruderater. Arten betragtes som en invasiv art i Danmark.

Canadisk Bakkestjerne er en enårig urt med en slank, opret vækst. Stænglerne er hårløse og glatte eller lidt ru, og de bærer spredte blade, der er smalt lancetformede med bølget rand. Over- og undersiderne er ensartet, lyst grågrønne.

Blomstringen sker i juli-august, hvor de små kurveblomster er samlet i grenede toppe. Hver enkelt blomst består af oprette, tungeformede, hvide randkroner og gule, rørformede skivekroner. Frugterne er nødder med fnok.

Rodnettet er forholdsvist spinkelt og trævlet.

Højde x bredde og årlig tilvækst: 0,50 x 0,25 m (50 x 25 cm/år).