Eng-storkenæb
Geranium pratense

Kendetegn: Planten er 30-70 cm høj. Stænglen er svagt kantet, med både udstående almindelige hår og kirtelhår.
Bladene er håndfligede med smalle afsnit.

Blomsterne er blåviolette (sjældent hvide) og ca. 4 cm brede.

Kronbladene er afrundede (ikke kløftede eller udrandede) og randhårede ved basis.

Frugtstilken er tilbagebøjet ved frugtmodningen, og delfrugterne er kirtelhårede.

Biologi: Flerårig staude, som ofte er bestanddannende ved sin grove jordstængel. Det er usikkert i hvilken udstrækning, frøformering forekommer i Danmark. Men ofte er den spredt ud i naturen fra haver med haveaffald m.v.

Levested: Fugtig, næringsrig bund i krat, bynære skovbryn, enge, ruderater, gamle tilgroede haver etc.