Gold byg
Hordeum murinum

Kendetegn: En ugrenet indtil 40 cm. høj (ofte lavere) græs fra byg-slægte med den karakteristiske aksstruktur, hvor småaksene sidder 3 og 3 sammen.
Aksene er lysegrønne til gullige og har ca. 2 cm. lange stakke, der bliver udspærrede ved modning.

Biologi: En enårig græs med vindbestøvning.

Levested: Vejkanter, parker, byggepladser, industriområder, baneterræn o.s.v.