Musehale
Myosurus minimus

Kendetegn: Planten er spæd og få cm høj. Den består af et mangebladet roset af 3-6 cm lange, trådformede blade, hvorfra der udgår adskillige bladløse blomsterbærende skafter med hver 1 uanseelig, endestillet blomst.
Kronbladene er 5- 8 mm. lange, hvidlige til bleggule og mere eller mindre rørformede. Der er 5 aflange ydre blosterblade med kort spore og 5-7 linjeformede indre blosterblade, som kan mangle helt eller delvis. Der er talrige grifler/støvveje, som sidder på en kegleformet blomsterbund.

Frugten er en flerfoldsfrugt, som ved modenhed strækker sig til en 3-7 cm lang "hale", der godt kan minde om en musehale eller diminutiv rottehale.

Den udviklede frugt er den mest iøjnefaldende del af planten. Den enkelte frugt er en nødfrugt.

Forveksling: Når Musehale har udviklet frugt kan den ikke forveksles med andre danske planter.

Biologi: Planten er enårig og vinterannuel (d.v.s. den spirer om efteråret, står vinteren over og udvikler frugt i det tidlige forår). De bittesmå blomster bestøves af småfluer, der suger honning i de rørformede kronblade. Selvbestøvning er sandsynligvis almindelig.

Levested: Lysåben, lidt fugtig bund på marker, især vinterafgrøder, haver, langs vejkanter, på ruderater o.s.v. - Den angives at være særlig hyppig i regnrige år.