Rød gåsefod
Chenopodium rubrum (Oxybasis rubra)

Urt, 20-60 cm høj urt, sædvanligvis med bredt trekantede, spydformede blade, der er helrandede eller med få tænder. De enestillede blomster har 5 blosterblade og er tvekønnede, de sidestillede har 3-5 blosterblade og er tvekønnede eller hunlige. Blosterbladene er højst sammenvoksede til midten og uden køl. Støvfangene er 0,8-2,0 mm lange. Nødden har afrundet rand og er sammentrykt, 1,5-2,2 mm i diameter i de enestillede blomster og fladtrykt i de sidestillede blomster. Blomstrer i juni-juli. Temmelig sjælden omkring bebyggelse og ved veje i det østlige Danmark og på Bornholm, i øvrigt meget sjælden.