Stinkende gåseurt
Anthemis cotula

Kendetegn: Stinkende gåseurt bliver indtil 50 cm høj, men er ofte lavere. Den er kraftigt grenet, især foroven og gør et lysegrønt indtryk. Planten er dunhåret, bladene har trådformede flige og er 1-2(-3) x ret uregelmæssigt fjersnitdelte.
Kurvene er 1-2 cm. brede. Randkronerne er sterile og med en vis tendens til at være reducerede. Kurvbunden er kegleformet (som hos Vellugtende kamille), har børsteformede avner. Kurvebladene sidder i flere ret regelmæssige rækker, er ret butte og med mørk hindekant.

Frugten er uden fnok. Hele planten har en kraftig krydret-ram lugt.

Bestande med mere eller mindre reducerede/rudimentære randkroner er almindelige.

Biologi: En enårig urt med insektbestøvning. Frøene spredes ved vindslyngspredning, med markredskaber o.l., og kan sandsynligvis indgå i frøpuljer og bevare spiringsevnen i mange år.

Levested: Fugtig, næringsrig, leret bund på agerjord, ruderater, vejkanter etc.