Stinkende storkenæb
Geránium robertiánum

Kendetegn: Hele planten har en meget artskarakteristisk krydret-ram lugt, som er nok til at bestemme den, i alt fald i Danmark.
Den er 15-40 cm høj, og stænglen er rød og udstående håret.

Bladene er 3-5 fligede, hvor midterfligen er stilket og med kantet omrids. Hovedfligene er lappet-grovtandede.

Bægerbladene er brodspidsede og kirtelhårede. Kronbladene er 9-12 mm og rosenrøde.

Delfrugterne er mørkebrune med hårede lister, og frøene er glatte.

Biologi: 1-2 årig urt. Dyrespredning.

Levested: Fugtig, kvælstofrig bund i skov, krat, på ruderater, ved grøfter etc.