Tornet salat
Lactuca serriola

Kendetegn: En meterhøj plante, hvor blomsterstanden er rigt grenet og består af mange små lysegule kurve. Den nedre del af planten er i reglen ugrenet. Stænglen er stivhåret-småtornet forneden og helt eller næsten glat opadtil.
Bladene er ret fint skarpttakkede, hele foroven, i reglen mere eller midnre fligede forneden. De er mørkegrønne og med en tydeligt kontrasterende hvidgrøn midtribbe, som ofte også er stivhåret-tornet. (Planten afbildet i Den Ny Nordiske Flora har noget mere hele, ufligede blade end sædvanligt for arten).

Hele planten har hvid mælkesaft som andre arter i salatgruppen i Kurvblomstfamilien, hvortil den hører. Frugten er gråbrun, med langt næb (ca. 1/2 af den samlede længde) og hårformet fnok.

Biologi: Planten er 1-årig eller 2-årig. Blomsterne bestøves af pollensamlende insekter og spredes med vinden.

Levested: Vejskrænter, baneterræn, haver, ruderater m.v. Kan sagtens findes på nogle af de samme biotoper som Skovsalat.