Kaalikakärbes
Delia floralis

Kaalikakärbsel on aastas 1 põlvkond. Kaalikakärbes on soojanõudlikum, muneb juuni viimastel või juuli esimestel päevadel, s.o veidi varem kui teise põlvkonna kapsakärbes. Talvituvad nukuna mullas.