Bolt XLRegistration expired
Barclay Chemicals - Fungicide
577

Toimemehhanism
Bolt XL tungib ühe tunni jooksul taimesse ja peatab haigustekitajate arengu. Vaatamata sellele, et bioloogiline toimemehhanism võimaldab preparaati kasutada raviks, profülaktikaks ja haigustekitajate tõrjeks, saadakse parim tulemus, kui pritsitakse haiguse varases aktiivse arengu faasis.

Toimespekter
Teraviljad
: Erysiphe graminis (kõrreliste jahukaste) Puccinia striiformis (kollane rooste) Puccinia recondita (pruunrooste) Puccinia hordei (odra-leherooste) Puccinia dispersa (rukki-leherooste) Puccinia graminis (kõrrerooste) Puccinia coronata (kroonrooste) Septoria tritici (helelaiksus lehtedel) Septoria nodorum (helelaiksus viljapeadel) Cochliobolus sativus (kõrreliste harilik juuremädanik, pruunlaiksus) Ascochyta tritici (teravilja askohütoos) Rhynchosporium secalis (äärislaiksus) Pyrenophora teres (odra-võrklaiksus) Pyrenophora tritici-repentis (nisu pruunlaiksus) Cladosporium herbarum (sekundaarsed hallitusseened)
Osaline mõju: Pseudocercosporella herpotrichoides (silmlaiksus) Fusarium spp. (fusarioosid) Typhula incarnata (tüfuloos)
Kõrreliste heintaimede seemnepõllud, golfimurud: Pyrenophora spp. (helmintosporioos) Puccinia spp. (roosted) Septoria spp. jt. (lehelaiktõved)
Männiseemikud: Gremmeniella abietina (okaspuu võrsevähk) Lophodermium pinastri (männi-pudetõbi)
Rasked olud, nagu näiteks haiguste intensiivne levik, madal temperatuur, tundlik sort, agressiivne haigustekitaja populatsioon, liigne taimede tihedus ja kõrge lämmastikufoon võivad vähendada Bolt XL mõju jahukastele.

Kasutusaeg
Tavaliselt on soovitatav Bolt XL-iga pritsida 29-65 kasvufaasis (võrsumise lõpust õitsemise alguseni). Pritsida esimeste haigustunnuste ilmumisel (1% kuni kõige rohkem 5% lehepinnast on haigestunud).
Pritsimiskordi: teraviljad ja kõrreliste heintaimede seemnepõllud 1, golfimurud 2, männiseemikud 8.

Kulunorm:
Teraviljad ja kõrreliste heintaimede seemnepõllud 0,5 l/ha;
Männiseemikud 0,75 l/ha;
Golfimurud 1,0 l/ha.
Töölahuse kulunorm: 200-500 l/ha
Ooteaeg: teraviljadel 30 päeva, kõrreliste heintaimede seemnepõldudel saagiaastal 20 päeva.
Töö-oode: golfimurudel 5 päeva.

Töölahuse valmistamine
Pritsipaak täita 1/3 veega ja alustada segamist. Lisada vajalik kogus Bolt XL-i pritsipaaki ja täita paak veega, jätkates segamist. Hoolikalt segada ka enne tööd ja pritsimise ajal.

Pritsimistehnoloogia
Enne tööle asumist kontrollida paagi puhtust, torude, pihustite ja pritsi korrasolekut. Seejärel määrata vee kogus, kontrollida pihustitest väljatuleku ühtlikkust ning võrrelda arvutusliku 1 ha kulunormi andmetega (minutiline kalibreerimine). Pritsitakse tuulevaikse ilmaga (tuult kuni 4 m/s), vältides preparaadi kandumist naabruses asuvatele kultuuridele.

Pritsi puhastamine
Tühjenda paak. Pärast kasutamist pese pritsimisvarustus. Loputa paak, jaotustorud, voolikud puhta veega ja tühjendada paak uuesti. Pritsipaagi pesemisel vältida maapinna, pinna- ja põhjavee reostumist.

CropsBBCHRegistred normPreharvest Interval
Hein0 - 00.5 - 0.520
Rukis0 - 00.5 - 0.530
Suvikaer0 - 00.5 - 0.530
Suvinisu0 - 00.5 - 0.530
Suvioder0 - 00.5 - 0.530
Talikaer0 - 00.5 - 0.530
Talinisu0 - 00.5 - 0.530
Talioder0 - 00.5 - 0.530