Bumper SuperRegistered until: 2022 M12 31
ADAMA - Fungicide
268

Toimemehhanism
Bumper® Super on kahe erineva toimeaine kombinatsioon- propikonasool (süsteemne) ning prokloraas (kontaktne), mis annab laia tõrjespektri, suurendades seega saaki ja vähendades resistentsuse tekkimise ohtu. Preparaat toimib juba haigestunud taimedele ravivalt, tõrjub haigustekitajat nakatumise ajal ja mõjub profülaktiliselt aidates ära hoida uut nakkust.

Toimespekter:
Tali- ja suviraps Pseudocercosporella capsellae (hallmädanik) Phoma lingam ( mustmädanik e fomoos) Altrenaria brassicae (ristõieliste kuivlaiksus e mustlaiksus) Botrytis spp (hahkhallitus rapsil) Sclerotinia sclerotiorum (valgemädanik)

Teraviljal Puccinia striiformis (nisu kollane rooste) Puccinia tritici (rukki- leherooste) Puccinia hordei (odra leherooste) Puccinia graminis (harilik kõrrerooste) Erysiphe graminis (kõrreliste jahukaste) Fusarium spp. (fusarioosid) Helminthosporium spp. ( kõrreliste laiksused) Pseudocercosporella herpotrichoides (silmlaiksus) Pyrenophora teres (odra-võrklaiksus) Rhynchosporium secalis (äärislaiksus) Septoria nodorum (helelaiksus viljapeades) Septoria tritici (helelaiksus lehtedel)

Suhkrupeet Erysiphe betae (peedi jahukaste)

Kasutusjuhend
Parim tulemus saadakse pritsimisel haiguse varases staadiumis.
Raps –pritsida valgemädaniku (Sclerotinia sclerotiorum) vastu rapsi kasvustaadiumis 65-67, ehk õitsemise lõpus. Ristõieliste kuivlaiksuse (Alternaria brassicae) vastu pritsida rapsi kasvustaadiumis 69, ehk umbes kaks-kolm nädalat hiljem, kui esimesed kroonlehed hakkavad kukkuma.

Talinisu – jahukaste, fusarioosi, kõrreliste rooste ning laiksuste tõrjeks pritsida kevadel haiguse ilmumisel lipulehe faasis. Kui selles staadiumis esineb haigust väga vähe, võib pritsimist edasi lükata kuni loomise lõpuni.

Suvinisu – jahukaste, fusarioosi, kõrreliste rooste ning laiksuste tõrjeks pritsida haiguse ilmumisel 2. kõrresõlme moodustamisest kuni lipuleheni. Kui selles staadiumis esineb haigust väga vähe, võib pritsimist edasi lükata kuni loomise lõpuni.

Tali- ja suvioder –jahukaste, kõrreliste rooste ning laiksuste tõrjeks pritsida haiguse ilmumisel 2. kõrresõlme moodustamisest kuni lipuleheni.

Kaer- jahukaste, kõrreliste rooste ning laiksuste tõrjeks pritsida 2. kõrresõlme moodustamisest kuni lipuleheni.

Talirukis – jahukaste, kõrreliste rooste ning laiksuste tõrjeks pritsida kevadel haiguse ilmumisel 2. kõrresõlme moodustamisest kuni lipuleheni

Suhkrupeet – jahukaste tõrjeks pritsitakse kohe, kui lehtedele ilmuvad esimesed jahukaste pustulid. Ühekordne õigesti ajastatud pritsimine annab tavaliselt piisava tulemuse.

Kulunormid: talinisu, suvinisu, tali- ja suvioder, kaer, talirukis, suhkrupeet, tali-ja suviraps 1-1,125 l/ha
teraviljadel ning rapsil 35 päeva, suhkrupeet 28 päeva Veekulu: 200-300 l/ha. Pritsimiskordi: 1 pritsimine hooaja jooksul

Pritsimislahuse valmistamine
Enne tööle asumist kontrollida paagi puhtust, torude, pihustite ja pritsi korrasolekut. Täita 1/3 paaki puhta veega, seejärel lülita sisse segisti ning lisa vajalik kogus preparaati ning lõpuks ülejäänud veekogus.

Pritsi puhastamine
Tühjenda paak. Peale pritsimise lõpetamist pese paak, jaotustorud, voolikud. Selleks võib kasutada soodat 2-4 kg 100 l vee kohta.

Segatavus teiste preparaatidega
Bumper® Super on segatav enamike taimekaitsevahenditega. Segamisel tuleb jälgida mõlema segupreparaadi kasutusjuhendit ja veenduda, et kultuur on pritsimiseks õiges kasvustaadiumis. Täpsemate soovituste saamiseks pöörduge Eestisse toimetaja firma või tema edasimüüja poole.

CropsBBCHRegistred normPreharvest Interval
Sugar beets0 - 01 - 1.2528
Suvinisu30 - 591.1 - 1.142
Suvioder30 - 591.1 - 1.142
Suviraps61 - 691.1 - 1.156
Suvitritikale30 - 591.1 - 1.142
Talinisu30 - 591.1 - 1.142
Talioder30 - 591.1 - 1.142
Taliraps61 - 691.1 - 1.156
Talitritikale30 - 591.1 - 1.142