Kätkönoki
Ustilago hordei

Kätkönoki merkitsee eräitä mm. viljalajeissa loisivia nokisieniä, joiden itiöt pysyvät peitossa, eivät pölyä esiin tähkylöistä, mm. ohrassa esiintyvät ohrankätkönoki (Ustilago hordei) ja ohranlentonoki (Ustilago nuda) sekä kaksi kaurassa esiintyvää kätkönokilajia Ustilago levis ja Ustilago avenae. Kätkönokea on torjuttu pesemällä kylvösiemeniäformaliiniliuoksella tai käsittelemällä kylvösiemeniä elohopeapitoisilla kasvinsuojelumyrkyillä.