Agrobase Latvia

Graudzāļu miltrasa

Erysiphe graminis

Stiebrzāļu gredzenplankumainība

Rhynchosporium secalis

Fuzarioze

Fusarium spp.

Brūnā rūsa

Puccinia recondita

Dzeltenā rūsa

Puccinia striiformis

Kviešu plēkšņu plankumainība

Septoria nodorum

Melnais sodrējums

Cladosporium spp.

Pundurrūsa

Puccinia hordei

Miežu lapu tīklplankumainība

Pyrenophora teres

Krustziežu sausā puve

Phoma lingam

Neīstā miltrasa, rapša neīstā miltrasa, krustziežu (rapša) neīstā miltrasa

Peronospora brassicae

Krustziežu sausplankumainība

Alternaria brassicae

Baltā puve

Sclerotinia sclerotiorum

Pelēkā puve

Botrytis cinerea

Krustziežu neīstā miltrasa

Peronospora parasitica

Krustziežu īstā miltrasa

Erysiphe cruciferarum

Krustziežu baltkreves

Albugo candida

Seleriju lapu gaišplankumainība

Septoria apiicola

Burkānu lapu sausplankumainība

Alternaria dauci

Čemurziežu īstā miltrasa

Erysiphe heraclei

Burkānu lapu brūnplankumainība

Cercospora carotae

Sīpolu neīstā miltrasa

Peronospora destructor

Sīpolu kakla puve

Botryotinia squamosa

Sīpolu rūsa

Puccinia allii

Sīpolu lapu plankumainība

Alternaria porri

Gurķu neīstā miltrasa

Pseudoperonospora cubensis

Ķirbjaugu īstā miltrasa

Erysiphe cichoracearum

Īstā miltrasa

Sphaerotheca fuliginea

Kartupeļu lakstu puve

Phytophthora infestans

Skujbire

Lophodermium spp.

Rūsas

Puccinia spp.

Iedegas

Colletotrichum spp.

Sausplankumainības

Alternaria spp.

Lapu plankumainības

Cercospora spp.

Kviešu lapu pelēkplankumainība

Septoria tritici

Kāpostu sausplankumainība

Alternaria brassicae A. brassicicola

Tomātu lapu brūnais pelējums

Cladosporium fulvum

Tomātu lapu sausplankumainība

Alternaria solani

Tomātu īstā miltrasa

Oidium lycopersici

Īstās miltrasas

Erysiphe spp.

Kviešu plēkšņu pelēkplankumainība

Pyrenophora tritici repentis

Ramulārija

Ramularia collo-cygni

Kviešu lapu dzeltenplankumainība

Pyrenophora tritici-repentis

Baltvārpainība

Gaeumannomyces graminis

Stiebru lūšana

Pseudocercosporella herpotrichoides

Graudzāļu baltplankumainība

Ascochyta graminicola

Kviešu tumšbrūnā plankumainība

Cochliobolus sativus

Biešu miltrasa

Erysiphe betae

Biešu lapu sīkplankumainība

Cercospora beticola

Biešu lapu sarmplankumainība

Ramularia betae

Biešu rūsa

Uromyces betae

Ābeļu kraupis

Venturia inaequalis

Augļu puves

Monilinia spp.

Kauleņkoku pelēkā puve

Monilinia laxa

Bumbieru kraupis

Venturia pyrina

Ķirbjaugu sausplankumainība

Alternaria cucumerina

Gurķu stublāju iedegas

Didymella bryoniae

Gurķu kraupis

Cladosporium cucumerium

Zemeņu miltrasa

Podosphaera macularis

Zemeņu antraknoze

Colletotrichum acutatum

Kartupeļu lapu sausplankumainība

Alternaria alternata

Neīstā miltrasa

Peronospora parsa

Augļu parastā puve

Monilinia fructigena

Bumbieru-kadiķu rūsa

Gymnosporangium fuscum

Kokaugu plankumainības

Cylindrocladium spp.

Aveņu mizas plaisāšana

Didymella applanata

Sārtais sniega pelējums

Monographella nivalis

Pelēkais sniega pelējums

Typhula sp.

Auzu lapu baltplankumainība

Ascochyta avenae

Auzu lapu pelēkplankumainība

Phaeosphaeria avenaria

Graudzāļu stiebru rūsa

Puccinia graminis

Auzu vainagrūsa

Puccinia coronata

Ābeļu miltrasa

Podosphaera leucotricha

Ērkšķogu Amerikas miltrasa

Podosphaera mors-uvae

Ogulāju stabiņrūsa

Cronartium ribicola

Ogu krūmu kausiņrūsa

Puccinia ribesii-caricis

Vīnogu īstā miltrasa

Erysiphe necator

Ķiršu lapbire

Blumeriella hiemalis

Ozolu miltrasa

Microsphaera alphitoides

Kviešu cietā melnplauka

Tilletia caries

Kviešu putošā melnplauka

Ustilago tritici

Pundurainā melnplauka

Tilletia controversa

Miežu putošā melnplauka

Ustilago nuda

Miežu lapu brūnsvītrainība

Pyrenophora graminea

Rudzu stiebru melnplauka

Urocystis occulta

Auzu putošā melnplauka

Ustilago avenae

Miežu cietā melnplauka

Ustilago hordei

Krustziežu gaišplankumainība

Pyrenopeziza brassicae

Kviešu melnplauka

Tilletia foetida

Zirņu iedegas

Ascochyta spp.

Kartupeļu melnais kraupis

Rhizoctonia solani

Kartupeļu sudrabotais kraupis

Helminthosporium solani

Paugurainais kraupis

Polyscytalum pustulans

Parastais kraupis

Streptomyces scabies

Kartupeļu bumbuļu fomozā puve

Phoma exigua

Auzu cietā melnplauka

Ustilago kolleri

Fuzariālā (graudaugu) sakņu puve

Fusarium culmorum

Ogulāju lapu iedegas

Drepanopesziza ribis

Zemeņu lapu baltplankumainība

Mycosphaerella fragariae

Miežu lapu brūnplankumainīaba

Drechslera sorokiniana

Rudzu lapu pelēkplankumainība

Septoria secalis

Auzu brūnplankumainība

Drechslera avenae

Krustziežu lapu baltplankumainība

Pseudocercosporella capsellae

Čemurziežu melnā puve

Alternaria radicina

Sīpoli puve

Botrytis allii

Puve

Fusarium oxysporum

Sīpolu baltā puve

Sclerotinia cepivorum

Zirņu gaišplankumu iedegas

Ascochyta pisi

Rūgtā puve

Colletotrichum gleosporioides

Vertikālo dzinumu galu atmiršana

Phomopsis vaccinii

Ogu puves

Colletotrichum gloeosporioides,

Lapu un dzinumu bojājumi

Botryosphaeria spp.

Dzinumu vēzis

Gloeosporium minus

Pupu koncentriskā plankumainība

Ascochyta fabae

Pupu rūsa

Uromyces fabae

Pupu brūnplankumainība

Botrytis fabae

Ābeļu rūsu

Gymnosporanium juniperi-virginianea

Augļu koku vēzis

Nectria spp.

Alternariozi

Alternaria kikuchiana

Ķiršu kraupi

Venturia cerasi

Kauleņkoku sausplankumainība

Clasterosporium carpophilum

Plūmju rūsu

Tranzschelia pruni-spinosae

Dzinumu iedegām

Sphaceloma necator

Auzu lapu brūnplankumainība

Pyrenophora avenae