AdexarReģistrācija iztecējusi
BASF - Fungicīds
0404

Preparāta apraksts
Adexar ir plaša spektra fungicīds, kurš satur divas darbīgās vielas: epoksikonazols ir triazolu grupas darbīgā viela savienojumā ar jaunu darbīgo vielu fl uksapiroksādu.
Epoksikonazols ir triazolu grupas darbīgā viela un iedarbības mehānisms primāri ir ergosterolu biosintēzes bloķēšana un šūnu membrānu izjaukšana. Triazoli pieder dimetilācijas inhibitoriem (DMI). Šo grupu sauc par sterolu bozintēzes inhibitoriem (SBI).
Fluksapiroksāds pieder darbīgo vielu grupai – karboksamīdi. Tam ir atšķirīgs iedarbības mehānisms uz graudaugu slimību ierosinātājiem – pārtrauc sēņu elpošanas ķēdes darbību un novērš enerģijas ražošanu šūnās un membrānās. Fluksapiroksāds pieder SDHI (succinate dehydrogenase inhibitors) fungicīdu grupai.
Adexar ir sistēmas iedarbības fungicīds ar aizsargājošu un ārstējošu iedarbību slimību ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, rudzu, auzu un tritikāles sējumos.

Lietošanas ieteikumi
Apsmidzināt sējumus ar Adexar parādoties slimību pirmajām pazīmēm. Ziemas kviešu, vasaras kviešu, rudzu, tritikāles, ziemas miežu, vasaras miežu un auzu sējumos apstrādi veikt sākot no cerošanas fāzes vidus līdz ziedēšanas stadijas beigām (AS 25-69).
Ziemas kviešiem, vasaras kviešiem, rudziem, tritikālei un auzām deva: 2.0 l/ha.
Ziemas miežiem un vasaras miežiem deva: 1.5 – 2.0 l/ha.
Visiem graudaugiem var lietot arī dalīto devu: 1.0 l/ha un atkārtoti pēc 21 dienas 1.0 l/ha.
Dalīto devu var lietot gadījumos, ja slimības izplatības pakāpe ir zema, laika apstākļi nav slimību attīstību veicinoši un šķirneir izturīga pret graudaugu slimībām.
Pilnu devu izvēlas gadījumos, kad slimību izplatības pakāpe ir augsta, laika apstākļi veicina to attīstību, šķirne ieņēmīga pret graudaugu slimībām. Lietojot fungicīda pilnu devu graudaugu cerošanas stadijas sākumā līdz divu mezglu stadijai ( AS 30- 32), tiks daļēji ierobežota arī stiebru lūšana (Oculimacula yallundae).

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 2
Nogaidīšanas laiks – pēdējā apstrāde veicama ne mazāk kā 35 dienas pirms ražas novākšanas.
Piezīme. Nepieļaut nokļūšanu uz blakus kultūrām. Adexar var izsaukt bojājumus divdīgļlapju augiem.
Ūdens patēriņš 100 – 200 l/ha

Darba šķīduma sagatavošana
Piepildiet 1/2 smidzinātāja tvertnes ar ūdeni un ieslēdziet maisītāju. Adexar kannu pirms atvēršanas sakratīt. Pievienojiet nepieciešamo Adexar daudzumu. Izskalojiet Adexar kanniņu un skalojamo ūdeni pievienojiet darba šķidrumam smidzinātāja tvertnē. Piepildiet atlikušo nepieciešamo ūdens daudzumu. Turpiniet maisīt šķīdumu transporta un darba laikā. Lietot tikai tīru ūdeni.
Saderība ar citiem preparātiem (savietojamība)
Adexar var lietot tvertnes maisījumos ar citiem augu aizsardzības līdzekļiem, ja saskan preparātu lietošanas optimālie termiņi. Pirms tvertnes maisījumu gatavošanas, izlasiet visu maisījuma partneru lietošanas norādījumus.

CropsBBCHReģistrētā normaPriekšnovākšanas intervāls
Vasaras auzas25 - 691 - 2-
Vasaras kvieši25 - 691 - 2-
Vasaras mieži25 - 691 - 2-
Vasaras rudzi25 - 691 - 2-
Vasaras tritikāle25 - 691 - 2-
Ziemas auzas25 - 691 - 2-
Ziemas kvieši25 - 691 - 2-
Ziemas mieži25 - 691 - 2-
Ziemas rudzi25 - 691 - 2-
Ziemas tritikāle25 - 691 - 2-