ArratReģistrācija iztecējusi
BASF - Herbicīds
0249

Preparāta apraksts
Arrat ir herbicīds, kura sastāvā ietilpst divas darbīgās vielas: tritosulfurons un dikamba. Abu šo darbīgo vielu atšķirīgais iedarbības mehānisms un sinerģija nodrošina augstu efektivitāti pret ļoti plašu divdīgļlapju nezāļu spektru.
Arrat ir sistēmas iedarbības herbīcīds, kurš iekļūst augos caur lapām. Lai nodrošinātu augstu un stabilu efektivitāti, herbicīds Arrat jālieto kopā ar virsmas aktīvo vielu (piemēram Dash 0,5 l/ha).Tas sekmē ātrāku Arrat iekļūšanu augos, kā arī stabilizē herbicīda efektivitāti mazāk piemērotos laika apstākļos.
Ja apstrāde ar herbicīdu Arrat veikta laika apstākļos, kas raksturojas ar straujām temperatūras maiņām, rudziem un tritikālei var parādīties nelielas stresa pazīmes, kas izpaužas kā lapu krāsas maiņa no intensīvi zaļas uz vieglāk zaļu krāsu, bet tas neatstāj ietekmi uz ražu.

Ievērojiet!
Temperatūru amplitūda Arrat darbībai ir no +5 līdz +25 C (optimāli +10 līdz + 18 C). Silts un mitrs laiks palielina herbicīda iedarbības ātrumu. Lietošana gaisa temperatūrā virs +25 C un spilgtā saulē varizraisīt kultūraugu bojājumu.Nelietot pēc salnām vai arī, ja salnas ir gaidāmas, kā arī ilgstoša sausuma un karstuma periodā. Nepievienot Dash, ja temperatūra ir zemāka par +10...12 C.Tas var izraisīt filtru un sprauslu aizsprostošanos. Zemās temperatūrās lietot citu virsmas aktīvo vielu.
Nav ieteicams lietot graudaugos ar zālāju pasēju.

Efektivitāte
Lietojot Arrat devu 0.15 kg/ha, tam ir sekojoša efektivitāte uz nezāļu sugām.

Lietošanas norādījumi
Ziemas kvieši, mieži, rudzi, tritikāle
Deva: 0,2 kg/ha Arrat. Smidzināšana veicama pavasarī, veģetācijai atjaunojoties, līdz graudaugu cerošanas fāzes beigām (29 AS).
Vasaras kvieši, mieži, auzas
Deva: 0,15 – 0,2 kg/ha Arrat. Smidzināšana veicama no graudaugu 3 lapu stadijas līdz cerošanas vidum (13 – 25 AS). Vislabāko efektivitāti var sasniegt apstrādājot mazas (2 – 4 lapas) un aktīvi augošas nezāles. Novēlota lietošana var izraisīt pārejošus “hormonu” tipa simptomus labībai (t.i. lapu izliekšanos vai ritināšanos), kas neatstāj negatīvu ietekmi uz ražu. Kā arī, lietojot novēloti, samazinās efektivitāte uz nezālēm.
Ziemas un vasaras kvieši
Lai apkarotu gan divdīgļlapju, gan arī viendīgļlapju nezāles, t.i.rudzusmilgu, vējauzu, parasto skareni u.c., ieteicams veidot tvertnes maisījumu ar herbicīdu Monitors d.g.
Deva: 0,15 – 0,2 kg/ha Arrat + 15 – 20 g/ha Monitors d.g. + virsmas aktīvā viela; lietošanas laiks - līdz cerošanas stadijas beigām.
Kukurūza
Deva: 0,2 kg/ha Arrat. Smidzināšana veicama, kad kukurūza ir 3 – 5 lapu stadijā (13 – 15 AS).
Neapstrādāt kukurūzu, kura cieš no stresa apstākļiem, kuru iemesls ir, piemēram, salna, sausums, krasas temperatūru svārstības vai augu slimības, jo tas var ietekmēt kukurūzas augšanu (lapu stāvokli, augu noliekšanos vai augšanas palēnināšanos) vai radīt kultūrauga bojājumus (piemēram, sakņu deformāciju). Kopumā šī ietekme ir pārejoša un neatstāj negatīvu ietekmi uz ražu.
Bezlietus periods 4 stundas.
Ūdens patēriņš 150 – 250 l/ha.
Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 1
Pēckultūras
Pēc graudaugu ražas novākšanas, kuros lietots Arrat, nākošajā gadā citu kultūraugu audzēšanai nav nekādu ierobežojumu.
Pēc graudaugiem, kuros pavasarī lietots Arrat, var sēt ziemas rapsi, ja pirms sējas veic augsnes aršanu.
Ja ar Arrat apstrādātie sējumi kaut kādu iemeslu dēļ gājuši bojā un tajā pašā sezonā jāpārsēj, tad bez jebkādas augsnes apstrādes tūlīt var sēt graudaugus vai kukurūzu.
Augsnēs ar lielu organiskās vielas vai kaļķa saturu un nabadzīgās smilts augsnēs nākošajā sezonā pēc Arrat lietošanas nerekomendē sēt cukurbietes, rapsi vai zirņus.
Ievērojiet! Precīzai Arrat daudzuma mērīšanai ieteicams izmantot svarus, jo iepakojumam pievienotā mērglāze nodrošina tikai aptuvenu precizitāti.
Saderība ar citiem preparātiem (savietojamība)
Arrat ir lietojams tvertnes maisījumos ar augšanas regulatoru Cycocel un fungicīdiem.
Nelietot maisījumos ar lapu mēslojumu.
Veidojot tvertnes maisījumu ar Monitors d.g., pirms lietošanas rūpīgi izlasiet arī Monitors d.g. lietošanas instrukciju un ierobežojumus pēckultūrām.
Darba šķidruma sagatavošana
Piepildiet pusi smidzinātāja tvertnes ar ūdeni un ieslēdziet maisītāju. Pievienojiet nepieciešamo Arrat daudzumu un piepildiet atlikušo ūdens daudzumu. Tad iepildiet virsmas aktīvo vielu.Turpiniet maisīt šķidrumu transporta un darba laikā. Lietot tikai tīru ūdeni.
Smidzinātāja mazgāšana
Pēc Arrat lietošanas smidzinātājs ir kārtīgi jāiztīra. Šim nolūkam var lietot kalcinēto sodu 2 – 4 kg/100 l ūdens vai speciālu mazgāšans līdzekli, kas paredzēts tvertnes mazgāšanai pēc sulfonilurīnvielu grupas preparātu lietošanas.
Uzmanību! Smidzinātāja tvertni pēc Arrat lietošanas izmazgājiet nekavējoši. Sprauslas un filtri jāizmazgā atsevišķi, lietojot to pašu mazgāšanas līdzekli.
Ja sulfonilurīnvielas grupas preparāti nožūstot paliek uz tvertnes sienām, vēlāk lietojot preparātus, kas satur lielus šķīdinātāju daudzumus (piem. graminicīdi), pat ļoti neliela darbīgās vielas koncentrācija var radīt nopietnus zaudējumus divdīgļlapju kultūrās (piem. rapsī, cukurbietēs, kartupeļos u.c.).

CropsBBCHReģistrētā normaPriekšnovākšanas intervāls
Kukurūza13 - 150.2 - 0.2-
Vasaras auzas13 - 250.15 - 0.2-
Vasaras kvieši13 - 250.15 - 0.2-
Vasaras mieži13 - 250.15 - 0.2-
Vasaras rudzi0 - 00.15 - 0.2-
Vasaras tritikāle0 - 00.15 - 0.2-
Ziemas auzas0 - 00.15 - 0.2-
Ziemas kvieši29 - 290.15 - 0.2-
Ziemas mieži29 - 290.2 - 0.2-
Ziemas rudzi29 - 290.2 - 0.2-
Ziemas tritikāle29 - 290.2 - 0.2-