AttributReģistrācija iztecējusi
BAYER - Herbicīds
0418

 IEDARBĪBA
Attribut ir selektīvs herbicīds viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai pēc to sadīgšanas ziemas un vasaras kviešos, rudzos un tritikālē. Darbīgā viela ir sulfonilaminokarbonil -triazolinu grupā, kas aptur acetolaktāta sintēzi. Darbīgā viela tiek uzņemta caur lapām un ar augsnes mitruma palīdzību - caur saknēm. Vadaudu sistēmā tā virzās pa visu augu gan augšanas virzienā, gan pretēji. Pēc smidzināšanas jutīgie augi - nezāles pārstāj augt, daļēji tiek iznīcināta to sakņu sistēma. Herbicīda iedarbības pazīmes var pamanīt pēc 1-4 nedēļām, nezāļu lapas kļūst bālas, nobrūnē, līdz augs iznīkst. Nezāļu iznīkšanas ātrums un efektivitāte atkarīga no to attīstības, augsnes un gaisa mitruma, gaisa temperatūras.
LIETOŠANAS LAIKS
Sezonā ieteicams viens smidzinājums ar Attribut. Smidzināšanu veic graudaugu cerošanas beigās - stiebrošanas sākumā līdz 2 mezglu stadijai (AS 29-32). Smidzinot vēlāk, iespējams graudaugu jutīgums. Optimālais laiks rudzusmilgas (Apera spica-venti) ierobežošanai, kad parādās tās pirmā lapa. Vārpatas (Elytrigia repens) smidzinājums veicams tās intensīvā augšanas periodā, t.i. kad izaugušas 3-5 lapas.

DEVAS
Ziemas kvieši, rudzi, tritikāle - 100 g/ha
Smidziniet ar lielāko Attribut devu, ja vārpata ir dominējošā nezāle (atjaunotos tīrumos) un to sakneņi gari. Ar šo devu tiek iznīcināta vārpatas virszemes daļa un sakneņi vidēji par 70%. Pastiprināti tiek ierobežotas arī rudzusmilga un divdīgļlapju nezāles.
Ziemas un vasaras kvieši, rudzi, tritikāle - 60 g/ha
Smidziniet ar Attribut devu 60 g/ha, lai iznīcinātu vārpatas virszemes daļu un novājinātu tās sakņu sistēmu. Labvēlīgos mitruma un izretināta sējuma apstākļos iespējama vārpatas ataugšana sezonas otrajā pusē, bet tā paliks kā apakšaugs. Sezonas otrajā pusē iespējama viendīgļlapju nezāļu ataugšana no izbirušajām sēklām.
 
AUGSEKA
Pēc preparāta lietošanas pavasarī tam sekojošajā rudenī ar vai bez augsnes uzaršanu drīkst sēt tikai ziemāju graudaugus. Nedrīkst sēt ziemas rapsi vai baltās sinepes. Nākošā gada pavasarī drīkst sēt jebkuru kultūraugu.Ja nepieciešams pārsēt tīrumu, kas apstrādāts ar Attribut, pēc augsnes uzaršanas var sēt tikai vasaras kviešus.Darba šķidruma sagatavošana.
Iepildiet tvertnē 1/3 ūdens. Ieslēdziet maisītāju. Pievienojiet nepieciešamo Attribut daudzumu. Pielejiet vēl 1/3 ūdens, ja nepieciešams- pievienojiet citus preparātus. Uzpildiet tvertnē visu smidzināšanai nepieciešamo ūdens daudzumu. Nepārtrauciet maisīšanu arī smidzināšanas laikā.
 
CropsBBCHReģistrētā normaPriekšnovākšanas intervāls
Vasaras rudzi0 - 060 - 100-
Vasaras tritikāle0 - 060 - 100-
Ziemas kvieši0 - 060 - 100-
Ziemas rudzi0 - 060 - 100-
Ziemas tritikāle0 - 060 - 100-