Latvia

Avoxa

registration_data_unavailable
SYNGENTA - herbicide
0525

Preparāta raksturojums
Avoxa ir sistēmas iedarbības herbicīds, kas satur divas darbīgās vielas no atšķirīgām ķīmiskām klasēm. Pinoksadēns pieder jaunai ķīmiskajai klasei – fenilpirazolīniem. Augā tas galvenokārt tiek uzņemts caur tā zaļajām daļām (lapām, dzinumiem) un pārvietojās uz meristēmas šūnām. Pinoksadēns iedarbojās uz taukskābju sintēzei svarīga enzīma acetil CoA karboksilāzes (ACC) sintēzi, kas ietekmē šūnu dalīšanos. Īsi pēc apstrādes nezāles augšana tiek apstādināta un lapas sāk mainīt krāsu, kļūst sarkani sārtas. Pēc 20 dienām nezāle ir pilnībā aizgājusi bojā. Otra darbīgā viela – piroksulams pieder triazolopirimidīnu sulfonamīdu ķīmiskajai klasei. Augā tas tiek uzņemts caur lapām, dzinumiem un saknēm, un pa floēmu un ksilēmu pārvietojās uz meristēmas šūnām. 

Devas un iedarbības spektrs
Ziemas kvieši, rudzi, ziemas tritikāle:
Deva: 1.35-1.80 l/ha, pavasarī, atsākoties veģetācijai, līdz kultūrauga divu mezglu stadijai (AS 32).
Avoxa efektivitāte ar devu 1.35 l/ha:
Ļoti labi ierobežo - efektivitāte > 90%: parasto rudzusmilgu (Apera spica-venti), vējauzu (Avena fatua).
Labi ierobežo - efektivitāte 80-90%: ķeraiņu madaru (Galium aparine), kumelītes (Matricaria spp.), ganu plikstiņu (Capsella bursa-pastoris), parasto virzu (Stellaria media), lauka vijolīti (Viola arvensis).
Avoxa efektivitāte ar devu 1.80 l/ha:
Ļoti labi ierobežo - efektivitāte > 90%: parasto rudzusmilgu (Apera spica-venti), vējauzu (Avena fatua), daudzziedu aireni (Lolium multiflorum), kumelītes (Matricaria spp.), ganu plikstiņu (Capsella bursa-pastoris), parasto virzu (Stellaria media), lauka vijolīti (Viola arvensis), peļastīšu lapsasti (Alopecurus myosuroides), tīruma neaizmirstulīti (Myosotis arvensis), aso akli (Galeopsis tetrahit), vējagriķi (Polygonum convolvulus), ķeraiņu madaru (Galium aparine), tīruma zvēri (Sinapis arvensis), rapsi-sārņaugu (Brassica napus).
Labi ierobežo - efektivitāte 80-90%: balto balandu (Chenopodium album), veronikas (Veronica spp.), lāčauzas sugas (Bromus spp.), sārto panātri (Lamium purpureum), zīda magoni (Papaver rhoeas).

Maksimālais apstrāžu skaits: 1 reize.

Piezīme. Lai aizsargātu izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus izdīgušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.

Ūdens patēriņš: 200 - 300 l/ha, spiediens: 2-3 bāri.

Efektīvs
crops
Ziemas kvieši
BBCH
32 - 32
Reģistrētā norma
1.35 - 1.8
Priekšnovākšanas intervāls
-
crops
Ziemas rudzi
BBCH
32 - 32
Reģistrētā norma
1.35 - 1.8
Priekšnovākšanas intervāls
-
crops
Ziemas tritikāle
BBCH
32 - 32
Reģistrētā norma
1.35 - 1.8
Priekšnovākšanas intervāls
-