Agrobase Latvia
Axial One 50 EC Registration expired
SYNGENTA - Herbicide
0371

Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu apkarošanai ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, tritikāles un rudzu sējumos.

Preparāta raksturojums
Axial One 50 EC ir sistēmas iedarbības herbicīds, kas satur divas darbīgās vielas no atšķirīgām ķīmiskām klasēm. Pinoksadēns pieder jaunai ķīmiskai klasei – fenilpirazolīniem. Augā tas galvenokārt tiek uzņemts caur tā zaļajām daļām (lapām, dzinumiem) un pārvietojas uz meristēmas šūnām. Pinoksadēns iedarbojas uz taukskābju sintēzei svarīga enzīma acetil CoA karboksilāzes (ACC) sintēzi, kas ietekmē šūnu dalīšanos. Īsi pēc apstrādes nezāles augšana tiek apstādināta un lapas sāk mainīt krāsu, kļūst sarkani sārtas. Pēc 20 dienām nezāle ir pilnībā aizgājusi bojā. Otra darbīgā viela – florasulams pieder triazolopirimidīnu sufon­amīdu ķīmiskai klasei. Augā tas tiek uzņemts caur lapām, dzinumiem un saknēm. Pa floemu un ksilēmu pārvietojas uz meristēmas šūnām. Florasulams kavē enzīma acetolaktāta sintēzi, kas ir nepieciešams aminoskābju sintēzei, tādējādi tiek traucēta šūnu dalīšanās, un augs aiziet bojā.

Ūdens patēriņš: 200–400 l/ha, spiediens: 2–3 bāri.

Darba šķidruma sagatavošana
Pirms atvēršanas iepakojumu labi sakrata. Smidzinātāja tvertni līdz ½ uzpilda ar tīru ūdeni, ieslēdz maisītāju un pievieno nepieciešamo Axial One 50 EC daudzumu. Turpinot maisīšanu, pielej atlikušo ūdens daudzumu. Darba šķidrums jāmaisa arī smidzināšanas laikā, lai tas visu laiku būtu viendabīgs.

Tvertnes maisījumi
Pirms Axial One 50 EC un cita herbicīda tvertnes maisījuma gatavošanas to saderību noskaidrot firmas pārstāvniecībā. Neveidot tvertnes maisījumus ar herbicīdiem, kuri satur hormonu tipa darbīgās vielas, piemēram, MCPA, MCPB, 2,4-D, dikamba, klopiralīds vai bifenokss.

Kultūraugu izturība
Lietojot Axial One 50 EC saskaņā ar instrukciju, to labi panes visas kviešu, miežu, tritikāles un rudzu šķirnes. Lietojot preparātu nelabvēlīgos laika apstākļos, ir iespējama vizuāla augu reakcija, kas ir īslaicīga un ražu nelabvēlīgi neietekmē.

Pēckultūras izvēle
Platībām, kurās lietots Axial One 50 EC, nākošā gadā nav ierobežojumu kultūrauga izvēlē. Tā paša gada rudenī pēc ražas novākšanas var audzēt graudaugus, rapšus, pupas un zālāju. Ja apstrādātā platība jāpārsēj, tad četras nedēļas pēc apstrādes var sēt vasaras kviešus, vasaras miežus, auzas, kukurūzu un aireni.

Piezīme. Lai smidzināšana būtu droša sadīgušām blakus kultūrām, starp apstrādājamo lauku un blakus lauku piemēro 2 m aizsargjoslu. Ja blakus laukā audzējamās kultūras vēl nav sadīgušas, smidzināšana ir droša, piemērojot 1 m aizsargjoslu. 

Ierobežojumi
Nelietot auzu sējumos un platībās ar zālāju pasēju.
Jāizvairās lietot herbicīdus, kuri satur šādas darbīgās vielas: 2,4 – D, MCPA, MCPB, dikamba un klopiralīds, 21 dienu pirms un septiņas dienas pēc Axial One 50 EC lietošanas.

Bezlietus periods: divas stundas.

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: viena reize.

Vislabāko efektivitāti iegūst, sējumu apstrādājot, kad nezāles ir sadīgušas, bet vēl mazas.

Effective
Crops
Winter wheat
BBCH
13 - 13
Registred norm
1 - 1
Preharvest Interval
-
Crops
Winter wheat
BBCH
32 - 32
Registred norm
1 - 1.3
Preharvest Interval
-
Crops
Winter barley
BBCH
13 - 13
Registred norm
1 - 1
Preharvest Interval
-
Crops
Winter barley
BBCH
32 - 32
Registred norm
1 - 1.3
Preharvest Interval
-
Crops
Winter rye
BBCH
13 - 13
Registred norm
1 - 1
Preharvest Interval
-
Crops
Winter rye
BBCH
32 - 32
Registred norm
1 - 1.3
Preharvest Interval
-
Crops
Winter triticale
BBCH
13 - 13
Registred norm
1 - 1
Preharvest Interval
-
Crops
Winter triticale
BBCH
32 - 32
Registred norm
1 - 1.3
Preharvest Interval
-
Crops
Spring wheat
BBCH
12 - 32
Registred norm
1 - 1
Preharvest Interval
-
Crops
Spring barley
BBCH
12 - 32
Registred norm
1 - 1
Preharvest Interval
-