Agrobase Latvia
Basagran 480 Registration expired
BASF - Herbicide
0024

Preparāta apraksts
Basagran 480 ir kontakta iedarbības herbicīds, kas tiek uzņemts caur auga zaļajām daļām un ietekmē nezāļu fotosintēzes procesus. Efektivitāti veicina silts, saulains laiks. Preparāts lietojams tikai sadīgušām nezālēm. Labākie rezultāti sasniedzami, lietojot preparātu tad, kad nezāles ir mazas, aktīvi augošas. Redzama ietekme uz nezālēm parādās lēni.
Basagran 480 ir ļoti laba efektivitāte uz sekojošām nezālēm: tīruma sinepe (Sinapis arvensis), rapsis (Volunteer rape), ārstniecības kumelīte (Matricaria recutita), parastā virza (Stellaria media), tīruma pērkone (Raphanus raphanistrum), tīruma naudulis (Thlaspi arvense), tīruma kumelīte (Tripleurospermum inodorum), parastā salātene (Lapsana communis L.), ganu plikstiņš (Capsella bursa-pastoris), ķeraiņu madara (Galium aparine), parastā rudzupuķe (Centaurea cyanus), tīruma gaurs (Spergula arvensis).

Lietošanas norādījumi
Basagran 480 ir efektīvs, kad gaisa temperatūra pārsniedz +12 C. Neapstrādāt sējumus, kad augi ir mitri vai arī, kad gaisa temperatūra pārsniedz +25 C.
Bezlietus periods: 3 stundas.

Graudaugu sējumos ar āboliņa, lucernas un stiebrzāļu pasēju:
Lietot 3,0 – 4,0 l/ha Basagran 480.lietot no graudaugu 2 lapu stadijas līdz cerošanas beigām, tauriņziežu un stiebrzāļu 2 lapu stadijā.
Zirņu, zirņu-graudaugu mistra sējumos:
Lietot 2,5 – 4,0 l/ha Basagran 480 lietot, kad zirņiem attīstījušies 3 – 6 lapu pāri vai tie ir 3 – 8 cm gari,
Lucernas, sarkanā un baltā āboliņa sējumos, āboliņa sēklas sējumos ražas gadā:
Lietot 2,0 – 3,0 l/ha Basagran 480. lietot sējas gadā kultūrauga 3 īsto lapu stadijā vai ražas gadā veģetācijas perioda sākumā, kad kultūraugi 5 – 15 cm augsti. Ražas gadā iespējams lietot arī maisījumu Basagran 480 2 l/ha + MCPA 750 0.7l/ha sarkanā āboliņa sējumos.
Linu sējumos:
Lietot 2,0 – 4,0 l/ha Basagran 480 lietot linu “eglītes” fāzē, kad kultūraugi ir 3 – 10 cm gari. Var lietot arī maisījumu Basagran 480 1 – 2 l/ha + MCPA 750 0.3 – 0.7 l/ha.
Lauka un dārza pupu, dārza pupiņu sējumos:
Lietot dalīto apstrādes paņēmienu – 1.5 l/ha un sekojoši 1.5 l/ha Basagran 480 ( vai 2.0 l/ha un sekojoši 1.0 l/ha). Pirmo apstrādi ar Basagran 480 veikt, kad nezāles ir dīgļlapu stadijā un pupiņām redzama pirmā īstā trīsdaļīgā lapa (pupas ir vismaz 5 cm garas). Otro apstrādi veikt pēc 1 – 2 nedēļām, kad dīgst nākošā nezāļu paaudze. Kopējā Basagran 480 deva nedrīkst pārsniegt 3 l/ha. Vēlākais pieļaujamais pupiņu apstrādes laiks - 3 īsto lapu stadija (maksimums 15 cm augstums). Dalītās apstrādes devas ir efektīvas pret nezālēm to dīgļlapu līdz 2 īsto lapu stadijā. Ja nezāles ir sasniegušas 4 – 6 lapu stadiju, jālieto lielākā deva vienā apstrādes paņēmienā. Pirms lietošanas ieteicams pārbaudīt šķirņu selektivitāti pret herbicīdu. Ja kultūraugi cietuši no nelabvēlīgiem laika apstākļiem un ir bojāts lapu virsmas vaska aizsargslānis – veikt 5 – 7 dienas vēlāk. Nelietot vieglās augsnēs, kur augi cieš no mitruma trūkuma.

Nogaidīšanas laiks: zirņu, zirņu-graudaugu mistru, lucernas, sarkanā āboliņa, baltā āboliņa, āboliņa sēklas sējumos ražas gadā – 40 dienas, lauka pupas, dārza pupas, dārza pupiņas – 49 dienas.
Ūdens patēriņš
Pielāgojams smidzinātājam un smidzināšanas apstākļiem. Ieteicams 200 – 400 l/ha.
Saderība ar citiem preparātiem (savietojamība)
Basagran 480 ir lietojams tvertnes maisījumos herbicīdiem ar Stompu, MCPA, augšanas regulatoru Cycocel 750, graudaugu fungicīdiem, kā arī insekticīdu Fastac 50 u.c. Neveidot maisījumus ar insekticīdiem zirņu un pupu sējumos.
Darba šķidruma sagatavošana
Darba šķidruma sagatavošana jāveic vietās, kur iespējama izlijušā produkta savākšana, un drošā attālumā no akām vai citām ūdentilpnēm. Pirms darba šķidruma sagatavošanas pārliecinieties, ka tvertne ir rūpīgi iztīrīta pēc iepriekšējā preparāta lietošanas, saskaņā ar tā lietošanas instrukciju. Piepildiet 3/4 smidzinātāja tvertnes ar ūdeni un ieslēdziet maisītāju. Pirms atvēršanas kārtīgi SAKRATIET Basagran 480 kanniņu. Pievienojiet nepieciešamo herbicīda daudzumu un piepildiet atlikušo ūdeni.

Effective
Crops
Clover
BBCH
0 - 0
Registred norm
3 - 4
Preharvest Interval
40
Crops
Alfalfa, Lucerne
BBCH
0 - 0
Registred norm
3 - 4
Preharvest Interval
40
Crops
Peas
BBCH
0 - 0
Registred norm
2.5 - 4
Preharvest Interval
40
Crops
Beans
BBCH
0 - 0
Registred norm
1 - 2
Preharvest Interval
49
Crops
Winter linseed, flax
BBCH
0 - 0
Registred norm
2 - 4
Preharvest Interval
40
Crops
Spring linseed, flax
BBCH
0 - 0
Registred norm
2 - 4
Preharvest Interval
40
Crops
Grassland
BBCH
0 - 0
Registred norm
3 - 4
Preharvest Interval
40